Du lette etter:

helse

Helse- og omsorgsdepartementet - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no › dep › hod
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.
Helsenorge – din helse på nett - helsenorge.no
https://www.helsenorge.no
Helsenorge har kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter, og digitale tjenester som bytt fastlege, e-resepter og kjernejournal.
Koronavirus - helsenorge.no
https://www.helsenorge.no/koronavirus
Informasjonstelefonen. 815 55 015. Hverdager kl. 08:00 - 15:30. Har du spørsmål om korona? Bruk chatboten eller ring informasjonstelefonen. Les mer om hva informasjonstelefonen svarer på her. Informasjonstelefonen svarer også på engelsk …
helse – Store medisinske leksikon
https://sml.snl.no/helse
11.08.2021 · Helse er eit mangetydig omgrep som i folkeleg språkbruk gjerne vert nytta som motsatsen til sjukdom. Denne bruken av omgrepet er lite tenleg i helsefaglege samanhengar. Motsatsen til å vere sjuk er å vere frisk. Med dette som utgangspunkt handlar helse om føresetnadene for å halde seg frisk og for å unngå å bli sjuk. .
Health In Her HUE
healthinherhue.com
A digital platform that connects Black women to culturally sensitive healthcare providers, health content and community.
Helse- og velferdsutvalget 25.11.2021 - YouTube
www.youtube.com › watch
Saksliste og sakspapirer finner du her: https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382149
Helse - SSB
www.ssb.no › helse
Trening, fedme, røyk og rusmidler, arbeidsulykker. Helsetjenester. Sykehus, fastleger, tannhelse og omsorgtjenester
Helse - Benytt deg av helsetjenestene for studenter - SiO
www.sio.no › helse
Dec 07, 2021 · SiO Helse har gode helsetjenester for studenter. Vi har blant annet egne leger, tannleger, psykologer og rådgivere.
Helse - forskning.no
https://forskning.no › helse
Populærvitenskap og debatt om helse fra Forskersonen: «Kroppsøvingslæreren må verken kunne svømme eller sparke ball». Økt bevissthet om støy og hørsel på ...
Helsenorge – din helse på nett - helsenorge.no
https://www.helsenorge.no
Helsenorge leverer tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge. Nettsiden er etablert av helsemyndighetene.
Helse Vest RHF: Forside
https://helse-vest.no
Helse Vest RHF. Søk Lukk. Velg språk. Meny Lukk. BEHANDLINGSSTADER. Våre sjukehus · Lege- og psykologspesialistar · Avtalar med private ...
Helse Bergen: Forside
https://helse-bergen.no
Haukeland universitetssjukehus har om lag 12.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh​​andling og pleie til pasientane våre.
helse - Store medisinske leksikon
https://sml.snl.no › ... › Helse og samfunn › Helsevesen
Verdas helseorganisasjon (WHO) definerer helse som «ein tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikkje berre fråvær av sjukdom og lyte».
Master of Science (MSc) in Global Health - Trondheim - NTNU
www.ntnu.edu › studies › mspuhe
2-year Master of Science (MSc) in Global Health at NTNU. Our master's programme will focus on innovation and technology relevant for global health, global health issues such as the global burden of diseases, reproductive health, nutrition, and communicable diseases.
Southwest College of Naturopathic Medicine & Health Sciences
www.scnm.edu
The Southwest College of Naturopathic Medicine & Health Sciences is a fully-accredited medical school dedicated to a comprehensive team approach to natural health and nutrition.
Abbott – Verdiskapende produkter og tjenester innen helse
webshop.no.alere.com
©2020 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to ...
Helse – Wikipedia
https://no.wikipedia.org/wiki/Helse
Se Helse (Ditmarsken) for å lese om den tyske kommunenHelse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. Medisinsk er helse definert som organismensevne til å effektivt svare på stressfaktorer og effektivt restituere og vedlikeholde en likevektsbalanse. Skade- og sykdomsforebyggelse er viktig for et godt liv og god helse. En form for foreb…