Vilkår for bruk

 

Vilkår for bruk av nettsiden

Versjon 1.2

srch-nettstedet på https://srch.no er et opphavsrettsbeskyttet verk som tilhører srch. Enkelte funksjoner på nettstedet kan være underlagt ytterligere retningslinjer, betingelser eller regler som er lagt ut på nettstedet i forbindelse med slike funksjoner.

Alle slike tilleggsvilkår, retningslinjer og regler er innlemmet med henvisning til disse vilkårene.

Disse bruksvilkårene beskriver de juridisk bindende vilkårene og betingelsene som styrer din bruk av nettstedet. Ved å gå inn på siden oppfyller du disse betingelsene og indikerer at du har myndighet og evne til å angi disse betingelsene. Du må være minst 18 år for å få tilgang til siden. Hvis du ikke er enig i noen av vilkårene i disse vilkårene, må du ikke gå inn på og/eller bruke nettstedet.

Disse vilkårene krever bruk av avsnitt 10.2 om voldgift individuelt for å løse tvister og for å begrense rettsmidler tilgjengelig for deg i tilfelle en tvist.

Nettstedtilgang

Med forbehold om disse betingelsene. Selskapet gir deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, tilbakekallbar lisens, begrenset til tilgang til nettstedet utelukkende for din personlige og ikke-kommersielle bruk.

Visse restriksjoner. Rettighetene gitt til deg under disse vilkårene er underlagt følgende begrensninger: (a) du vil ikke selge, leie ut, lease, overføre, overføre, distribuere, være vert for eller kommersielt bruke nettstedet; (B) ikke modifisere, utlede avledede arbeider, demontere, reversere eller reversere engineere noen del av nettstedet; (C) vil ikke gå inn på nettstedet for å bygge et lignende eller konkurransedyktig nettsted; Og (d) Med unntak av det som er uttrykkelig angitt her, kan du ikke kopiere, reprodusere, distribuere, publisere på nytt, utgi på nytt, laste ned, vise, publisere eller overføre noen del av nettstedet i noen form eller på noen måte, med mindre annet er oppgitt, noen utgivelse, oppdatering eller annen tillegg. Funksjonaliteten til nettstedet vil være underlagt disse vilkårene. Alle opphavsrettigheter og andre merknader om eiendomsrett på nettstedet må bevares på alle kopier av det.
Selskapet forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller avbryte nettstedet med eller uten varsel til deg. Du erkjenner at selskapet ikke vil være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer, avbrudd eller oppsigelse av nettstedet eller deler av det.

Ingen støtte eller vedlikehold. Du godtar at selskapet ikke vil være forpliktet til å gi deg noen støtte angående nettstedet.

Med unntak av brukerinnhold du oppgir, er du klar over at alle immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, patenter, varemerker og forretningshemmeligheter, på nettstedet og dets innhold eies av selskapets eller selskapets leverandører. Vær oppmerksom på at disse vilkårene og betingelsene for tilgang til nettstedet ikke gir deg noen rettigheter, rettigheter eller interesser i andre immaterielle rettigheter enn de begrensede tilgangsrettighetene som er angitt i avsnitt 2.1. Selskapet og dets leverandører beholder alle rettigheter som ikke er gitt under disse vilkårene.

Tredjeparts lenker og annonser; Andre brukere tredjeparts lenker og annonser. Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder og tjenester, og/eller vise annonser for en tredjepart. Slike tredjepartslenker og annonser er ikke under kontroll av selskapet, og selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle tredjepartslenker og annonser. Selskapet gir tilgang til disse tredjepartslenkene og annonsene utelukkende for din bekvemmelighet, og vurderer, støtter, overvåker, støtter, påtar seg eller representerer noen representasjon med hensyn til tredjepartslenker og annonser. Du bruker alle tredjepartslenker og annonser på egen risiko, og du må utvise forsiktighet og skjønn. Når du klikker på noen av tredjepartslinkene og annonsene, gjelder de relevante tredjepartsvilkårene og retningslinjene, inkludert personvern og tredjeparts datainnsamlingsmetoder.

Andre brukere. Hver bruker på nettstedet er alene ansvarlig for alt brukerinnholdet hans. Fordi vi ikke kontrollerer brukerinnhold, erkjenner og godtar du at vi ikke er ansvarlige for noe brukerinnhold, enten levert av deg eller andre. Du godtar at selskapet ikke vil være ansvarlig for tap eller skade forårsaket som et resultat av slike interaksjoner. Hvis det er en tvist mellom deg og en bruker av nettstedet, er vi ikke forpliktet til å være involvert.

Du frigir herved og løslater for alltid vårt selskap og dets offiserer, ansatte, agenter, etterfølgere, og gir herved avkall på enhver tidligere og nåværende og fremtidig tvist, krav, tvist, krav, rett, plikt, ansvar, handling og søksmålsårsak av noe slag og natur, som oppstår eller oppstår direkte eller indirekte fra nettstedet, eller som direkte eller indirekte er relatert til nettstedet. Hvis du er bosatt i California, gir du herved avkall på California Civil Code klausul 1542 i forbindelse med det foregående, som sier: Hans avtale med debitor."

Google DoubleClick cookie DART-fil. Google er en av tredjepartsleverandørene på nettstedet vårt. Den bruker også informasjonskapsler, kalt DART-informasjonskapsler, for å vise annonser til våre besøkende basert på deres besøk på www.website.com og andre nettsteder på Internett. Besøkende kan imidlertid velge å velge bort bruken av DART-informasjonskapsler ved å besøke personvernreglene for annonse- og innholdsnettverket på følgende URL - https://policies.google.com/technologies/ads

våre annonseringspartnere. Noen annonsører på nettstedet vårt kan bruke informasjonskapsler og web-beacons. Våre annonsepartnere er oppført nedenfor. Hver av våre annonsepartnere har sine egne retningslinjer for personvern for brukerdata. For enklere tilgang har vi koblet en hyperkobling til personvernreglene nedenfor.

Google
https://policies.google.com/technologies/ads

Ansvarsfraskrivelse

Siden tilbys på en "som den er" og "som tilgjengelig", og vårt selskap og våre leverandører fraskriver seg uttrykkelig alle garantier og betingelser av noe slag, enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovfestet, inkludert garantier eller betingelser for omsettelighet. , Fitness for et bestemt formål, tittel, stille nytelse, nøyaktighet eller ikke-brudd. Vi og våre leverandører garanterer ikke at nettstedet vil oppfylle dine krav, være uavbrutt tilgjengelig, i tide, sikkert eller feilfritt, eller være nøyaktig, pålitelig, virusfritt eller på annen måte skadelig, fullstendig, lovlig eller sikkert. Hvis gjeldende lov krever noen garanti med hensyn til nettstedet, er enhver slik garanti begrenset til nitti (90) dager fra datoen for første bruk.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering av underforståtte garantier, så ekskluderingen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger i varigheten av implisitte garantier, så begrensningen ovenfor ikke gjelder for deg.

BEGRENSNING GARANTIER

Så langt det er tillatt i henhold til loven, vil vårt selskap eller våre leverandører under ingen omstendigheter være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for tap av fortjeneste, tapte data, kostnader ved kjøp av erstatningsprodukter eller indirekte, følgeskader, eksemplariske, tilfeldige, spesielle skader. eller straffer som følge av forhold. Disse er enten relatert til dem eller din bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet selv om det ble varslet til selskapet om muligheten for slike skader. Tilgang til og bruk av nettstedet er etter eget skjønn og ansvar, og du vil være eneansvarlig for enhver skade på enheten eller datasystemet, eller for tap av data som følge av dette.

Frist. I henhold til denne delen vil disse vilkårene forbli i full bruk mens du bruker nettstedet. Vi kan suspendere eller avslutte dine rettigheter til å bruke nettstedet når som helst og av hvilken som helst grunn etter eget skjønn, inkludert enhver bruk av nettstedet i strid med disse vilkårene. Ved oppsigelse av dine rettigheter i henhold til disse vilkårene, vil din konto og rett til tilgang til og bruk av nettstedet avsluttes umiddelbart. Du forstår at enhver oppsigelse av kontoen din kan innebære sletting av brukerinnholdet knyttet til kontoen din fra våre aktive databaser. Selskapet vil ikke ha noe ansvar overfor deg for oppsigelse av dine rettigheter under disse vilkårene. Selv etter oppsigelse av rettighetene dine i henhold til disse vilkårene, skal følgende bestemmelser i disse vilkårene forbli i kraft: Seksjon 2 til 2.5, Seksjon 3 og Seksjon 4 til 10.
Retningslinjer for opphavsrett.

Selskapet respekterer andres intellektuelle eiendom og ber brukere av nettstedet vårt om å gjøre det samme. I forbindelse med nettstedet vårt har vi vedtatt og implementert en policy knyttet til lov om opphavsrett som sørger for fjerning av alt krenkende materiale og stenging av brukere av nettstedet vårt som krenker gjentatte immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett. Hvis du mener at en av våre brukere, ved å bruke nettstedet vårt, krenker opphavsretten til verket, og du ønsker å fjerne materialet som angivelig krenker informasjonen publisert i form av en skriftlig melding (i samsvar med 17 USC § 512 (c)) må gis til den utpekte opphavsrettsagenten Ours: din

fysiske eller elektroniske signatur;

Identifiser de opphavsrettsbeskyttede verkene du hevder har blitt krenket;

Identifisere materialet i tjenestene våre som du hevder er krenkende og hva du ber oss om å fjerne;

Nok informasjon til at vi kan finne slikt materiale;

Din adresse, telefonnummer og e-postadresse;

En erklæring om at du har en god tro på at bruk av det saksøkte materialet ikke er autorisert av opphavsrettseieren, hans agent eller ved lov; Og en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig, og en falsk straff, at du eller eieren av den angivelig krenkede opphavsretten eller at du er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettsinnehaveren.

Vær oppmerksom på at i henhold til 17 USC § 512 (f), gjør enhver feilaktig fremstilling av vesentlige fakta i en skriftlig melding automatisk den klagende parten ansvarlig for eventuelle skader, utgifter og advokathonorarer som påløper oss i forbindelse med den skriftlige meldingen og kravet om brudd på opphavsretten.

Komplette betingelser. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og oss angående bruken av nettstedet. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse under disse vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Seksjonsoverskriftene under disse vilkårene er kun for enkelhets skyld og har ingen juridisk eller kontraktsmessig virkning. Ordet "inkludert" betyr "inkludert inkludert". Hvis en bestemmelse i disse vilkårene anses for å være ulovlige eller ikke håndhevbare, skal resten av bestemmelsene i disse vilkårene være ukrenkelige, og den ugyldige eller uhåndhevbare bestemmelsen skal anses å være en endring slik at den er gyldig og håndhevbar i størst mulig grad ved lov. Forholdet ditt til selskapet er en uavhengig kontraktør, og ingen av partene er agent eller partner for den andre. Disse vilkårene, og dine rettigheter og forpliktelser i dette dokumentet, kan ikke tildeles, underkontrakteres, delegeres eller på annen måte overføres av deg uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet, og ethvert forsøk på å tildele, underkontraktere, delegere eller overføre i strid med det foregående skal være ugyldig og ugyldig. Selskapet kan fritt tildele disse vilkårene. Vilkårene som er angitt i disse vilkårene er bindende for mottakerne.

Ditt personvern.
Vennligst les vår personvernerklæring.

Informasjon om opphavsrett/varemerke. Copyright ©. Alle rettigheter forbeholdt. Alle varemerker, logoer og tjenestemerker som vises på nettstedet er vår eiendom eller andre tredjeparters eiendom. Du kan ikke bruke disse merkene uten vårt skriftlige samtykke på forhånd eller samtykke fra en slik tredjepart som kan eie merkene.

Kontaktinformasjon

Adresse: POB 57013, Tel-Aviv, ISRAEL
E - post: srchproject@gmail.com